Best2List بهترین راه برای یافتن برترینهای کسب و کار محلی در تهران است

از تاکتیک های گام به گام ما برای بازاریابی استفاده کنید و کسب و کار خود را معرفی نمایید!

در زمینه پزشک: متخصص جراحی مغز و اعصاب پیشرو باشید!

عظیمی، دکتر بهروز

عظیمی، دکتر بهروز

پزشک: متخصص جراحی مغز و اعصاب پزشک: متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل - فوق تخصص ستون فقرات

بهروز عظیمی
تلفن: ۸۸۸۷۸۴۱۱, ۸۸۷۸۸۶۷۱ | ۰۹۳۶۱۷۸۸۹۲۱, ۰۹۳۷۱۵۹۷۹۲۹

علی یاری، دکتر محمود

علی یاری، دکتر محمود

پزشک: متخصص جراحی مغز و اعصاب

تلفن: ۲۲۰۹۸۰۶۰ الی ۱, ۲۲۳۶۳۳۱۲ الی ۲۱, ۲۲۰۹۷۱۶۱, ۲۲۰۹۷۱۵۱, ۲۲۰۹۷۱۳۱

کاظمی، دکتر فرید

کاظمی، دکتر فرید

پزشک: متخصص جراحی مغز و اعصاب

تلفن: ۲۲۰۹۸۰۶۰ الی ۱, ۲۲۳۶۳۳۱۲ الی ۲۱, ۲۲۰۹۷۱۶۱, ۲۲۰۹۷۱۵۱, ۲۲۰۹۷۱۳۱

Latest News