اطاق بازی بچه بچه داری در روز بین المللی
توضیحات
نهالستان واقع شده در لارناکا پذیرنده کودکان 1-6 سال. کلاس های رسمی براي گروه های سنی مختلف با برنامه درسی و فعالیت کاری که بچه ها هر جمعه به خانه مي برند.
نظرات