اطاق بازی بچه بچه داری در روز بین المللی

نهالستان واقع شده در لارناکا پذیرنده کودکان 1-6 سال. کلاس های رسمی براي گروه های سنی مختلف با برنامه درسی و فعالیت کاری که بچه ها هر جمعه به خانه مي برند.

اطلاعات تماس

تلفن 24 533 106 / 99 434 293    
سایت http://www.cyprusdaycare.com
نشانی قبرس - لارناکا - لارناکا - واقع شده دراستیاس 8،آریدیپو.لارناکا.
سایت http://www.cyprusdaycare.com

نظرات