شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران (متبا)

اطلاعات تماس

عبداله داودی

تلفن ۸۸۹۵۵۲۰۵ الی ۷, ۸۸۹۵۵۲۰۲ الی ۳
دورنگار ۸۸۹۵۵۲۰۴
سایت www.ireee.com
نشانی ایران - تهران - تهران - ۱۴۱۴۷۱۳۷۱۵
پست الکترونیکی info@ireee.com
سایت www.ireee.com

نظرات