شرکت فیروزا

اطلاعات تماس

قاسم ابراهیمی مجد

تلفن ۴۴۵۰۴۱۳۵ , ۴۴۵۲۲۴۱۵-۷
دورنگار ۴۴۵۰۴۸۷۵
سایت www.firouzacranes.com
نشانی ایران - تهران - تهران - ۱۳۹۹۶۱۷۹۱۱
پست الکترونیکی info@firouzacranes.com
سایت www.firouzacranes.com

نظرات