شرکت نیک تک

اطلاعات تماس

نیما آیینه چیان

تلفن ۸۸۷۸۴۹۴۱ الی ۲, ۸۸۸۷۷۵۳۰
دورنگار ۸۸۷۸۴۹۴۲
سایت www.niktak.com
نشانی ایران - تهران - تهران - ۱۹۹۴۷۶۵۷۱۵
پست الکترونیکی info@niktak.com
سایت www.niktak.com

نظرات