آب اندیش (دثار) ، شرکت مهندسی

اطلاعات تماس

عبدالحمید ملک

تلفن ۸۸۸۴۴۸۵۰ الی ۱, ۸۸۳۰۶۱۷۲
دورنگار ۸۸۸۲۷۸۳۰
نشانی ایران - تهران - تهران - ۱۵۸۵۷۵۳۳۱۸
پست الکترونیکی ab_andish@yahoo.com

نظرات