شرکت ایران هواسازان
توضیحات
شركت ايران هواسازان با 36 سال تجربه در امر توليد انواع هواكش هاي صنعتي، فشارقوي، سيكلون، پرده هوا، ايرواشر و ايركلينر
نظرات