شرکت خلخال دشت (سهامی خاص)

اطلاعات تماس

رحیم اله دهقانی

تلفن ۸۸۲۱۱۰۵۲ الی ۳
دورنگار ۸۸۰۳۵۵۲۱
نشانی ایران - تهران - تهران - ۱۴۳۵۸۶۵۴۴۱
پست الکترونیکی khalkhaldashtco@accompanies.org

نظرات